Trang chủ Công nghệ Hướng dẫn ghi lại video live stream

Hướng dẫn ghi lại video live stream

187
0

YOUTUBE

Live stream trên YouTube, để ghi lại ta có thể sử dụng công cụ youtube-dl

10 triệu tiền điện được giảm ngay 150K! Xin anh em 5 giây để Ngọc giới thiệu. Anh em được giảm 1.5% giá trị hóa đơn khi thanh toán tiền điện tại đây. Không giới hạn số tiền đâu nhé, 100 triệu vẫn được giảm 1.5tr.

Ngọc sử dụng macOS, nên sẽ cài thông qua brew:

/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

Sau đó cài yt-dlp, ffmpeg:

brew install yt-dlp
brew install ffmpeg

Để ghi lại 1 video live stream, ta mở Terminal và nhập lệnh:

echo "Nhập link:"; read link; yt-dlp --downloader ffmpeg --hls-use-mpegts --output "%(title)s-%(epoch)s.ts" --abort-on-unavailable-fragment --no-part $link

Để dừng lại quá trình ghi ta bấm Ctrl + C.

Bạn đang đọc bài viết trên lucngoc.com. Năm 2024, Ngọc sẽ đẩy mạnh nội dung trên kênh Youtube, anh em đăng ký kênh để cập nhật nội dung hay nhé!

Nếu live stream chưa bắt đầu, ta có thể dùng lệnh:

echo "Nhập link:"; read link; until yt-dlp --downloader ffmpeg --hls-use-mpegts --output "%(title)s-%(epoch)s.ts" --abort-on-unavailable-fragment --no-part $link; do sleep 30 && continue; done

Lệnh này sẽ chạy mỗi 30s 1 lần cho tới khi video live stream bắt đầu.

M3U8

Với live stream dạng này, ta sẽ bắt link bằng extensions Video m3u8 Sniffer – Find HLS Streaming URLs

Link m3u8 sẽ hiển thị trên màn hình nếu trang web live stream bằng giao thức này.

Để ghi lại ta có thể dùng VLC hoặc ffmpeg, với ffmpeg ta dùng lệnh:

echo "Nhập link:";read link;echo "Nhập tên file xuất ra:";read filename;ffmpeg -i "$link" -c copy $filename.mp4

TẠO LỐI TẮT ZSH

Ta có thể lưu các lệnh này vào zsh để tiện gọi:

tee -a ~/.zshrc <<EOF
function ytd(){
echo "Nhập link:"; read link; yt-dlp -f 'bestvideo[ext=mp4]+bestaudio[ext=m4a]/best[ext=mp4]/best' $link
}
function ytds(){
echo "Nhập link:"; read link; until yt-dlp --downloader ffmpeg --hls-use-mpegts --output "%(title)s-%(epoch)s.ts" --abort-on-unavailable-fragment --no-part $link; do sleep 30 && continue; done
}
function m3u8(){
echo "Nhập link:";read link;echo "Nhập tên file xuất ra:";read filename;ffmpeg -i "$link" -c copy $filename.mp4
}
EOF

Tải lại cấu hình zsh:

source ~/.zshrc

Từ giờ ta chỉ cần gõ lệnh ytds, m3u8 là xong.

Liên kết chia sẻ nhanh:
DMCA.com Protection Status
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận