Trang chủ Điều khoản

Điều khoản

Định nghĩa trong tài liệu này, trang web là để chỉ website lucngoc.com; chúng tôi là để chỉ đơn vị quản lý trang web; người dùng là để chỉ khách hàng cá nhân hay tổ chức truy cập và sử dụng trang web.

Thông qua việc truy cập, duyệt nội dung, hoặc sử dụng bất kì nội dung, hình ảnh nào của trang web này, người dùng xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và nhất trí với việc tuân thủ các quy định của những điều khoản này. Nếu không, xin vui lòng không sử dụng trang web này.

Chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp nội dung đến người dùng. Mọi thông tin, hình ảnh và toàn bộ nội dung được đăng tải đều tuân thủ các quy định của pháp luật và phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Tất cả nội dung trên trang web bao gồm toàn bộ văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của chúng tôi hoặc bên thứ ba cấp phép cho chúng tôi sử dụng, được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của trang web đề được coi là xâm phạm, chúng tôi có quyền yêu cầu người dùng bồi thường thiệt hại (nếu có).

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TRANG WEB

Chúng tôi có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ trang web mà không cần thông báo trước với người dùng; quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên trang web.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người dùng (do người dùng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên web) đuợc sử dụng nhằm mục đích trao đổi thông tin giữa chúng tôi và người dùng hoặc giữa các người dùng, cũng như các mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ. Chúng tôi cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người dùng cho bên thứ ba, ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị điều tra theo đúng luật pháp hiện hành. Trong trường dữ liệu bị xâm phạm trên thiết bị đầu cuối hoặc đường truyền của người dùng, chúng tôi xin được phép miễn trừ trách nhiệm.

Chúng tôi được phép sử dụng bất kỳ ý tưởng hay khái niệm nào mà người dùng đã đưa lên website cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất hay tiếp thị sản phẩm. Người dùng phải ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà bạn gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của mình; điều đó có nghĩa chúng tôi sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI DÙNG

Người dùng có quyền xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông tin: “Nguồn https://lucngoc.com”

Người dùng đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng trang web: Không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người dùng khác; không can thiệp vào hoạt động và quản lý trang web.

Người dùng nhận thức rõ và chấp nhận rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của bạn khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang web với bất kỳ nguyên nhân gì.

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều khoản chính sách của chúng tôi được điều chỉnh và tuân thủ pháp luật Việt Nam.

Một điều khoản bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Chúng tôi luôn hoan nghênh những ý kiến/góp ý của người dùng về nội dung trang web. Nếu có một phần nào đó của trang web này mà người dùng cho rằng đã có dấu hiệu vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên trang web. Người dùng nên thường xuyên truy cập trang web để theo dõi các quy định ràng buộc điều khoản chính sách này khi sử dụng.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

Ban quản trị, phát hành tháng 6 2021