Trang chủ Công nghệ Hướng dẫn cài một số ứng dụng trên VPS

Hướng dẫn cài một số ứng dụng trên VPS

373
0

Hướng dẫn cơ bản dựng 1 vps tải torrent phim và dùng plex để phát trực tiếp tới TV nhà bạn!

10 triệu tiền điện được giảm ngay 150K! Xin anh em 5 giây để Ngọc giới thiệu. Anh em được giảm 1.5% giá trị hóa đơn khi thanh toán tiền điện tại đây. Không giới hạn số tiền đâu nhé, 100 triệu vẫn được giảm 1.5tr.

Hướng dẫn trên vps Ubuntu 20.04 LTS, gói 5 USD/1 tháng của Vultr.

Sau khi tạo vps, bạn tiến hành cập nhật và tạo thư mục chứa phim, minh hoạ /ngoc:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y
sudo mkdir /ngoc && sudo chmod -R 777 /ngoc

TẢI TORRENT VỚI TRANSMISSION

sudo add-apt-repository ppa:transmissionbt/ppa -y && sudo apt-get install transmission-gtk transmission-cli transmission-common transmission-daemon -y && sudo service transmission-daemon stop

Sửa file cấu hình:

sudo nano /var/lib/transmission-daemon/info/settings.json

Tìm và sửa các dòng sau:

"download-dir": "/var/lib/transmission-daemon/downloads", (thay bằng đường dẫn bạn muốn, ở đây mình minh họa là /ngoc)

"rpc-password": "{5cbf6be19192857955359242ce73a3392ac7dac9fRCNUdvl", (thay chuỗi ký tự bằng mật khẩu của bạn)

"rpc-username": "transmission", (thay transmission bằng tên user của bạn)

"rpc-whitelist-enabled": true, (thay true bằng false)
Bạn đang đọc bài viết trên lucngoc.com. Năm 2024, Ngọc sẽ đẩy mạnh nội dung trên kênh Youtube, anh em đăng ký kênh để cập nhật nội dung hay nhé!

Sửa xong, bấm Ctr+X > gõ Y để lưu lại rồi chạy lệnh:

sudo service transmission-daemon start

Bạn có thể truy cập địa chỉ <ip>:9091 (ví dụ 139.162.61.182:9091), đăng nhập bằng user và mật khẩu tạo phía trên) để tải và quản lý torrent.

PLEX SERVER

Thêm Plex Repository:

curl https://downloads.plex.tv/plex-keys/PlexSign.key | sudo apt-key add - && echo deb https://downloads.plex.tv/repo/deb public main | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/plexmediaserver.list && sudo apt update

Cài đặt Plex Server:

sudo apt install plexmediaserver -y

Mở một kết nối ssh khác (trên một cửa sổ dòng lệnh khác, thay ip bằng địa chỉ ip VPS của bạn):

ssh root@<ip> -L 32400:localhost:32400

Mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ http://localhost:32400/web để cấu hình Plex Server.

Sử dụng chung thư mực /ngoc để cập nhật phim tự động mỗi khi tải về.

Trên smart TV, bạn tải ứng dụng Plex, đăng nhập chung tài khoản và bắt đầu thưởng thức.

RCLONE + PLEX

Cài đặt rlone:

sudo -v ; curl https://rclone.org/install.sh | sudo bash

Để kết nối với Google Drive gõ:

rclone config

Chi tiết quá trình:

No remotes found, make a new one?
n) New remote
s) Set configuration password
q) Quit config
n/s/q> Nhập: n

Enter name for new remote.
name> Nhập: drive

Option Storage.
Type of storage to configure.
Storage> Nhập: 18

Option client_id.
Google Application Client Id
client_id> Nhập: Bỏ trống
client_secret> Nhập: Bỏ trống

Option scope.
Scope that rclone should use when requesting access from drive.
scope> Nhập: 1

Option service_account_file.
Service Account Credentials JSON file path.
service_account_file> Nhập: Bỏ trống

Edit advanced config?
y/n> Nhập: n

Use web browser to automatically authenticate rclone with remote?
y/n> Nhập: y

Thông báo hiện ra:
NOTICE: If your browser doesn't open automatically go to the following link: http://127.0.0.1:53682/auth?state=RV3-PqjGxV7O6IVW1O7jVg
NOTICE: Log in and authorize rclone for access
NOTICE: Waiting for code...

Để vào được đường link này ta cần thiết lập 1 đường hầm tới VPS, mở 1 cửa sổ Terminal khác, chạy lệnh (trong đó thay ip bằng địa chỉ VPS của bạn):
ssh root@<ip> -L 53682:localhost:53682
Sau khi đăng nhập, bấm vào link trên (http://127.0.0.1:53682/auth?state=RV3-PqjGxV7O6IVW1O7jVg) và làm theo hướng dẫn.

Configure this as a Shared Drive (Team Drive)?
y/n> Nhập: n

Configuration complete.
Keep this "drive" remote?
y) Yes this is OK (default)
e) Edit this remote
d) Delete this remote
y/e/d> Nhập: y

Để upload ta nhập (trong đó /ngoc/upload là thư mục chứa tập tin cần upload, có thể dùng dấu . để upload thư mục hiện tại và drive:New là thư mục đích (New) trên Google Drive):

rclone copy --update --progress "/ngoc/upload" "drive:New"

Để xem danh sách file trong thư mực trên Google Drive

rclone ls drive:

Để mount một thư mục trên Drive thành ổ đĩa phục vụ cho Plex chẳng hạn:

Tạo thư mục drive

mkdir /drive && chmod -R 777 /drive

Mount thư mục Archive/Movies trên Google Drive vào thư mục drive

rclone mount drive:Archive/Media /drive --allow-other --daemon --drive-pacer-min-sleep 10ms --drive-pacer-burst 200

CÀI SAMBA

Ta có thể sử dụng samba để copy phim đã tải về ra máy tính, hoặc copy nội dung từ máy tính vào vps.

sudo apt install samba -y && sudo chgrp sambashare /ngoc && sudo useradd -M -d /ngoc -s /usr/sbin/nologin -G sambashare ngoc && sudo smbpasswd -a ngoc && sudo smbpasswd -e ngoc && sudo chown ngoc:sambashare /ngoc && sudo chmod 2770 /ngoc

Bạn sẽ được yêu cầu nhập mật khẩu, mật khẩu này dùng để truy nhập vào dịch vụ samba. Bước tiếp theo bạn chạy tiếp lệnh:

sudo tee -a /etc/samba/smb.conf <<EOF
[ngoc]
path = /ngoc
browseable = yes
read only = no
force create mode = 0660
force directory mode = 2770
valid users = @sambashare @ngoc
EOF

Ctrl+X > Y, và chạy lệnh sau để khởi động lại dịch vụ:

sudo systemctl restart smbd && sudo systemctl restart nmbd

Để kết nối, trên macOS, mở Finder, bấm Cmd+K, nhập địa chỉ smb://ip/ngoc (thay bằng ip vps của bạn), bạn nhập user là ngoc và mật khẩu thiết lập ở bước trên để truy cập.

Trên Windows, bạn mở File Explorer, gõ \\ip\ngoc, nhập user và mật khẩu.

Liên kết chia sẻ nhanh:
DMCA.com Protection Status
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận